ШКОЛА “ЛІЦВІНКА”


Школа існуе у дзьвух варыянтах:
 
1 Беларускамоўная
2 Дзеля тых, хто родную мову ведае недасканала.

Місія школы Ліцвінка - адраджэнне традыцый сям'і і выхавання дзяцей праз творчасць народаў, якія засялялі Вялікае Княства Ліцвінскае.
Напрамкі працы школы:
1 Тэатр мод "Ліцвінка";
2 Свет ручнога рукадзелля і малюнка;
3 Я - дачка, нявеста, мама, бабуля. Містэрыі жанчыны. Я расту (духоўнае адраджэнне жаночага пачатку), Выхаванне дзяўчынкі, як асновы сям’і.;
4 Прыгажуня (догляд за сабой, гімнастыкі, макіяж, прычоска і ўсё астатняе);
5 Літаратурны клюб (адпачываем, узгадваем любимыя творы, вучымся писаць вершы и прозу) ;
6 Выхаванне дзяцей. Выхаванне хлопчыка, як мужа і бацькі, абаронца Радзімы ;
7 Мая сям'я - мой шчыт і меч.
 
 
Миссия школы Лицвинка --  возрождение традиций семьи и воспитания детей через творчество народов, населявших Великое Княжество Лицвинское.
Направления работы школы:
1 Театр мод "Лицвинка";
2 Мир ручного рукоделия и рисунка;
3 Я - дочь, невеста, мама, бабушка. Мистерии женщины.Я расту (духовное возрождение женского начала), Воспитание девочки, как основы семьи;
4 Красавица (уход за собой, гимнастики, макияж, причёска и всё остальное);
5 Литературный клуб. (Отдыхаем, вспоминаем любимые произведения, учимся писать прозу и стихи);
6 Воспитание детей. Воспитание мальчика, как мужа и отца, защитника Родины;
7 Моя семья -- мой щит и меч. Взаимоотношения в семье.


Последние статьи
CMS Status-X